Vajag, vajag, vajag - June 16th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 16th, 2019

Grāvju karalienes - lupīnas. [Jun. 16th, 2019|02:22 pm]

vajag

[feita_kleita]
Tirgū ieteica apstāties garāmbraucot grāvjiem un izrakt (jo viņi tādu puķi, kura aug visur un visiem tirgošanai neaudzējot), bet man tas neliekas labi, jo tas grāvis kādam pieder. Variants par sēklām arī neder, jo gribās jau šogad ziedošas. Varbūt kādam cibiņam ir un var padalīties ar lupīnu stādiem? Par šokolādi, vīnu vai naudiņu. Lūdzu :)

link7 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 16th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]