Vajag, vajag, vajag - June 12th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 12th, 2019

Vertikālās žalūzijas [Jun. 12th, 2019|08:02 pm]

vajag

[inese_tk]
Ja nu kādam mētājas vai liellogu ofiss taisās remontēties, mēs izrādes scenogrāfijai meklējam vertikālās jeb biroja žalūzijas 2,50 - 2,70 m augstas un 1,50 - 2,50 m platas. Platums var būt arī lielāks galvenais, lai nav īsas. Baltas/gaiši pelēkas/gaišas.
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 12th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]