Vajag, vajag, vajag - May 13th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 13th, 2019

[May. 13th, 2019|03:06 pm]

vajag

[rkktzd]
Čau! Viena skaņas projekta vajadzībām meklēju salauztus ksilofonus, metalofonus, kalimbas, ģitāras, ukuleles u.c. akustiskus instrumentus, kurus es salauztu līdz galam un izmantotu detaļās. Es labprāt savāktu pret kaut ko garšīgu. Paldies!
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 13th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]