Vajag, vajag, vajag - May 3rd, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 3rd, 2019

Teātra vēstnesis 2003/4 [May. 3rd, 2019|04:37 pm]

vajag

[feita_kleita]
Labdien Ciba,
varbūt kādam mājās plauktā stāv Teātra vēstnesis 2003/4 un nav slinkums nofotogrāfēt un iemest pasta kastītē rakstu "Kur aizlido nomirt baloži?" no 103 - 104 lpp. Paldies.
link13 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 3rd, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]