Vajag, vajag, vajag - February 20th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 20th, 2019

David Desser "Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema" [Feb. 20th, 2019|06:01 pm]
vajag
[safe]
Pirms pārstāju žīdoties un pasūtu grāmatu no amazon/ ,varbūt kādam ir pieejama šī David Desser "Eros Plus Massacre: An Introduction to the Japanese New Wave Cinema"? Esmu izmeklējusies visus internetus cerībā uziet pdf failu, galīgi neveiksmīgi, LV bibliotēkā tieši šī nav pieejama un vienīgais atlitku šķirties no naudas un laika.
Noteikti tikai godīgi aizņemtos, ieskanētu nepieciešamās atziņas un tikpat godīgi atdotu atpakaļ.
link5 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 20th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]