Vajag, vajag, vajag - July 3rd, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 3rd, 2017

80 mg escitaloprama [Jul. 3rd, 2017|09:06 pm]
vajag
[digna]
Labdien, lūdzu, kāds, kurš arī šo ēd, aizdodiet līdz sestdienai 80mg (sestdien tikšu pie receptes). Rīt centrā varu kaut kur paņemt gandrīz jebkurā laikā.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 3rd, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]