Vajag, vajag, vajag - April 10th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 10th, 2017

Canon macro extension gredzeni [Apr. 10th, 2017|01:13 pm]

vajag

[mazaa_maasa]
Vajadzētu uz rītdienu Canon saderīgus macro gredzenus (kā attēlā vai līdzvērtīgus).
Varbūt kādam tāda manta ir, bet netiek izmantota, un varētu atdot, pārdot par simbolisku samaksu vai kaut tikai aizdot?
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 10th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]