Vajag, vajag, vajag - October 4th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 4th, 2016

senu digitālo aparātu ar manuālo fokusu [Oct. 4th, 2016|06:08 pm]

vajag

[zivs]
Saistībā ar manis nogulēto black_data piedāvājumu fočukiem par 20€.
Ja vēl kādam krāj putekļus tāds aparāts, kā piemēram aizvēsturiskais Canon 350D, vai kāds sens modelis no Powershot S sērijas (vai citas, ar manuālo fokusu u.c. manuālajām fīčām), labprāt uzklausītu piedāvājumu. Cena, protams, var būt arī augstāka.
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 4th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]