Vajag, vajag, vajag - November 1st, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 1st, 2011

Koka kalti [Nov. 1st, 2011|06:41 pm]
vajag
[digna]
Vai kāds no jums nevēlas atbrīvoties no savas liekās koka kaltu kolekcijas, pretī saņemot kaut ko simbolisku, tur, paldies, protams un kādu aliņu vai tamlīdzīgi?
Nepieciešami dažādi - п, v, c veida, smalkāki, ne tik smalki...

Es būtu ar mieru tos arī aizņemties no rītdienas līdz svētdienai, saudzīgi palietot un atdot atpakaļ.
link13 piedāvāja|piedāvāt variantu

[Nov. 1st, 2011|07:14 pm]

vajag

[burn]
Varbūt šeit ir kāds, kuram ir stāvvietas biļete uz rītdienas 30 sec to mars koncertu, kuru viņš gribētu samainīt pret sēdvietas biļeti?
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | November 1st, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]