Vajag, vajag, vajag - October 13th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 13th, 2011

mēbelīte [Oct. 13th, 2011|09:38 am]

vajag

[neetiski]
vajag nelielu TUMBIŅU vai SKAPĪTI līdz apmēram 1 m augstumam
ne mūsdienu
der sliktā stāvokli
nepieciešams skolas uzdevumam
linkpiedāvāt variantu

[Oct. 13th, 2011|07:37 pm]

vajag

[chikinzza]
Jauna mākslas studente meklē istabu Berlīnē. Uz ilgu laiku. Skola atrodas Mitē, bet tomēr rajons nav svarīgs. Rakstiet uz epastu svenx@inbox.lv
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 13th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]