Vajag, vajag, vajag - mēbelīte [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

mēbelīte [Oct. 13th, 2011|09:38 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[neetiski]
vajag nelielu TUMBIŅU vai SKAPĪTI līdz apmēram 1 m augstumam
ne mūsdienu
der sliktā stāvokli
nepieciešams skolas uzdevumam
linkpiedāvāt variantu