Vajag, vajag, vajag - October 6th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 6th, 2011

Kaut kādu galdu [Oct. 6th, 2011|03:27 pm]

vajag

[termostats]
Sveiki!

Esmu nonācis pie secinājuma, ka man vajag rakstāmgaldu :D No pēdējā atteicos pirms gadiem 4, kad 11. klasē izdomāju, ka mājasdarbus vairs nepildīšu.

Nu jā, ja kādam ir kas piedāvājams, varam parunāt par kādu dīlu. Vīniņu vai ko tādu.

Te vai reinis@mk1.lv Paldies!
link9 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | October 6th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]