Vajag, vajag, vajag - September 4th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 4th, 2011

ffffound.com [Sep. 4th, 2011|08:27 am]
vajag
[nicofee]
ļoti priecātos, ja kāds man atsūtītu ffffound.com ielūgumu.
nicofee at inbox punkts lv
link1 comment|piedāvāt variantu

galda lampa uz aizņemšanos [Sep. 4th, 2011|04:03 pm]

vajag

[helvetica]
Sveiki,

meklēju galda lampu, ko varētu aizņemties tūdaļ jo drīzāk jo labāk un paturēt uz laiku līdz septembra beigām. Ideāli, ja tā būtu PSRS laikos ražota 'dizaina' galdlampiņa, nu, kā tās oranžās ģeometriskās no Igaunijas, piemēram, vai tamlīdzīgas. (staļinlaika barokālās šoreiz nederēs). Strādājošu, drīkst būt ar vizuāliem defektiem.
pretī paldies un simboliska īres naudiņa vai arī kāds graudiņš..

neviens@gmail.com
Paldies jau iepriekš!
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | September 4th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]