Vajag, vajag, vajag - July 30th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 30th, 2011

grāmatvedība [Jul. 30th, 2011|11:29 am]

vajag

[osinsh]
Heeey!

Man kā individuālajam uzņēmējam jāiesniedz bilance par diviem gadiem. Tur viss ir pa nullēm. Kāda gudra smadzene man nevarētu to pirmdien pa fikso sameistarot?
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

kur dzīvot [Jul. 30th, 2011|04:27 pm]

vajag

[malvine_truse]
[garīgais |ok..]
[saundtreks |šautuve]

Meklēju istabu Rīgā, centrā. Ja istabā būtu arī gulta, tas būtu PREMIUM.

lazerpistole@gmail.com
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 30th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]