Vajag, vajag, vajag - July 14th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 14th, 2011

pozitivus, mašīna. [Jul. 14th, 2011|06:12 am]

vajag

[jackalope]
izmisīgi brēcu arī šeit. varbūt kādam tomēr atrodas viena vieta mašīnā no rīgas uz pozitivusu piektdien? protams, piemešana benzīnam. apsolos uzvesties kārtīgi un tā.
paldies
link13 piedāvāja|piedāvāt variantu

[Jul. 14th, 2011|10:44 pm]

vajag

[platformene]
Labvakar!
Meklēju dzīvokli Berlīnē, sakot no 1. oktobra. Būtu pateicīga pat par pagaida dzīvesvietu.
Vai kādam nav kāda brīva istabiņa, vai paziņa ar brīvu istabiņu?
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 14th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]