Vajag, vajag, vajag - May 16th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 16th, 2011

[May. 16th, 2011|04:06 pm]

vajag

[helvetica]
Ja kādam pa rokai mētājas kāda auomobiļu vēsture (vēlams par Rietumu galu) latviešu vai angļu valodā, būtu ļoti priecīga un pateicīga, ja varētu aizņemties uz pāris nedēļām!

neviens@gmail.com
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 16th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]