Vajag, vajag, vajag - May 14th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 14th, 2011

3 treki. [May. 14th, 2011|01:18 pm]

vajag

[kro]
a lanvers - bring to me soul music
majesty's pleasure - tainted binary
memoryman - I'll be there for carolyn pro

kamopa@gmail.com
linkpiedāvāt variantu

nach Baltezers [May. 14th, 2011|06:50 pm]

vajag

[supsab]
Labie cilvēki!
Vai ir kāds, kas rītu, no svētdienas rīta brauc ar automobili uz/caur baltezeru vai vismaz to pusi bezdievīgā agrumā (05 - 06)? Ļoti, ļoti vajag tur tikt, bet prognozes šobrīd bezcerīgas. Apsolos palīdzēt braucējam neaizmigt, vai klusēt kā partizāns, pēc jūsu vēlmēm. Paldies jau iepriekš.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 14th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]