Vajag, vajag, vajag - May 5th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 5th, 2011

Grāmata [May. 5th, 2011|12:57 pm]

vajag

[brise]
Vajag grāmatu "Reklāmas psiholoģija" uz nedēļu. Varbūt kādam mājās stāv vientuļa. Es labrpāt arī nopirktu pa lētām naudām :)
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

mp3 playeri [May. 5th, 2011|09:13 pm]
vajag
[sanchet]
Vajadzētu:
2GB izmērā
uzlādējams caur usb vadu savienojot ar kompi.
drošvien pēc manis nosauktās summas būs jāsaka, ka arī var būt lietots :D
Austiņas var būt iekļautas komplektā.


Samaksa pēc vienošanās - augstākā cena 8.56ls
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 5th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]