Vajag, vajag, vajag - February 10th, 2011 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 10th, 2011

[Feb. 10th, 2011|12:01 pm]

vajag

[alnis]
Sveiki dārgie cibiņi!

Tātad pērku Lattelecom digitālās TV dekoderi par 15Ls. Lūdzu atsaucas!

25866837.
link13 piedāvāja|piedāvāt variantu

WLAN [Feb. 10th, 2011|12:55 pm]
vajag
[po]
Negribi notirgot savu veco, bet lieliski ejošo Wireless rūteri?
link9 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 10th, 2011 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]