Vajag, vajag, vajag - November 5th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 5th, 2007

londona. lūgums [Nov. 5th, 2007|10:37 am]

vajag

[iness]
divas naktis vajag kur palikt Londonā. [no 10 - 12 novemberim]
būsim ļoti pateicīgi un varam ko aizvest - kaut biezpienu vai lāču rupjmaizi.
esam divi.
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

labsvakars! [Nov. 5th, 2007|09:50 pm]

vajag

[anette_]
[saundtreks |ainars virga- ja tu mili]

kaads nezin kur var skatiities online tv ?
bez appolo.lv :P
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | November 5th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]