Vajag, vajag, vajag - November 4th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 4th, 2007

[Nov. 4th, 2007|07:08 pm]

vajag

[acdc]
ja nu kadam majas ir aizkjeries kads nevajadzigs sistembloks[ne vecaks ka pentium 1] ljoti priecatos ja varetu atdot man, vaidzigs vienam nelielam projektinjam
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

mūziciņa [Nov. 4th, 2007|10:24 pm]
vajag
[amsterdama]
Uzdāviniet, lūdzu, man kāds The Kinks - Lola.mp3 uz blogmeils at inbox.lv!
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | November 4th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]