Vajag, vajag, vajag - July 31st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 31st, 2007

vajag, ai, vajag [Jul. 31st, 2007|10:31 am]

vajag

[mazaa_zive]
vajadzība pēc istabas kādā centra, tuvcentra, piecentra komunalkā.
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

Trombona notis [Jul. 31st, 2007|11:03 am]

vajag

[daysleeper]
meklēju kur internetā vai LV veikalos var iegādāties trombona notis?
īpaši vajadzētu dziesmas Desafinado trombona solo notis, nu un līdzīgās bossa nova dziesmu notis.
link4 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 31st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]