Vajag, vajag, vajag - June 19th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 19th, 2007

[Jun. 19th, 2007|12:33 pm]

vajag

[ripp]
sveiki.
vai kāds, lūdzu, man nevarētu atsūtīt CocoRosie dziesmu "Japan" uz pastaiga@gmail.com?

pēkšņi sakārojās, bet darbā iespējas novilkt nav.

paldies.
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

krāsa [Jun. 19th, 2007|12:38 pm]

vajag

[cebroff]
vai kādam gadienā nav aizķērušās vairs nevajadzīgas grīdas krāsas paliekas. derētu jebkādas krāsas (toņa) pat litra burciņa (tilpums)? :)
link13 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 19th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]