Vajag, vajag, vajag - June 4th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 4th, 2007

Līnijas pa GOSTiem [Jun. 4th, 2007|11:37 am]
vajag
[petro]
Baigi vajag kādu informāciju par rasēšanā izmantoto līniju tipiem un biezumiem. Pēc GOST nevis ANSI vai ISO. Man pašam kopš tā laika kad skolā mācīja ir pamatīgi aizmirsies. :) Izpalīdziet lūdzu.
linkpiedāvāt variantu

[Jun. 4th, 2007|03:02 pm]

vajag

[omaars]
Meklēju podnieka virpu:)
ja nu kas, dodat ziņu guntis.svikulis@leoburnett.lv vai omaars@apollo.lv
linkpiedāvāt variantu

abažūra piekāršanai [Jun. 4th, 2007|04:56 pm]

vajag

[alicvein]
vajag čali ar trepēm ;)
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | June 4th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]