Vajag, vajag, vajag - May 21st, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 21st, 2007

Emérdzhensijs [May. 21st, 2007|02:35 am]

vajag

[skakri]
Kàdam nav kàds lieks monitors? Paldies.
link2 piedāvāja|piedāvāt variantu

[May. 21st, 2007|12:27 pm]
vajag
[esinja]
Vajag fotogrāfu! Šonedēļ! Labu. Ar radošu dzirksteli un nedaudz traku!
link24 piedāvāja|piedāvāt variantu

[May. 21st, 2007|06:47 pm]
vajag
[merrick]

Ja tu esi

- vīrietis

- vismaz 18 gadus vecs

- un tev ir trīs minūtes laika

Tad zini, ka man ir sasodīti nepieciešami vēl 10 vīrieši, kas velta šīs trīs minūtes, aizpildot manu kursa darba anketu, lai veiksmīgi pabeigtu šo pētījuma daļu un sāktu analīzi.

Anketu var aizpildīt šeit- http://www.makesurvey.net/cgi-bin/survey.dll/3CA9169139A44D29878E3EA1DF70BCCE

Trīs minūtes ir fiksēts vidējais laiks, ko aizņem anketas aizpildīšana. Es būšu tiešām pateicīga, ja izpalīdzēsiet.

+ ja vēlaties pēc tam saņemt kopējos rezultātus, lūdzu, atstājiet šeit savu meilu!

P.S. Paldies visām sievietēm, kas bija atsaucīgas un jau aizpildīja anketu, bet šobrīd ir tieši vīriešu atbilžu trūkums :)

 

link12 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | May 21st, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]