Vajag, vajag, vajag - April 30th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 30th, 2007

Subtitri. [Apr. 30th, 2007|04:42 pm]

vajag

[velvet]
[saundtreks |Carlos Gardel - Volver]

Gribēju tikai pajautāt vai kādam no Jums, cienītie, nav subtitri (angļu, krievu, latviešu, norvēģu, zviedru...) Emira Kusturicas 2004 Arsenāla filmai "Super 8 stories". Par ūberātro filmas novilkšanu nācās samaksāt ar subtitru neesamību... Ļoti vajag...
link3 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 30th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]