Vajag, vajag, vajag - April 29th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 29th, 2007

gludeklis un putekļusūcējs [Apr. 29th, 2007|12:20 pm]
vajag
[recepte]
vajag darbojošos gludekli. vēlams - dzīvību neapdraudošu.

un varbūt kādam mājās vēl arī lieks putekļusūcējs ir. par tādu es arī ļoti priecātos!
link8 piedāvāja|piedāvāt variantu

uzrakstīt eseju [Apr. 29th, 2007|07:09 pm]
vajag
[sonora_mexico]
Ir taču cilvēki, kam par zināmām naudiņām nav grūti tādas lietas darīt, vai ne?
Tēma: kaut kas no mūsdienu dabaszinātnēm,
prasības ir zināmas, apjoms arī, tik pašai diemžēl nav laika/spēka.
link6 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 29th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]