Vajag, vajag, vajag - April 17th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 17th, 2007

Ātrāk, Tālāk, Augstāk - kautkā tā. [Apr. 17th, 2007|10:28 am]

vajag

[electical]
Vai kāds cibiņš nodarbojas/grib nodarboties ar sportošanu [skriešanu] centra rajonā.
No rītiem gribās paskriet, bet vienam garlaicīgi, šorīt jau izskrējos un domāju turpināt katru rītu.
aptuvenais laiks 7:00 var agrāk, var dendaudz vēlāk. :)
link54 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | April 17th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]