Vajag, vajag, vajag - February 9th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 9th, 2007

2 istabu dzīvoklis [Feb. 9th, 2007|11:42 am]

vajag

[zimbabve]
Šobrīd meklēju divistabu dzīvokli labā stāvoklī ilgtermiņa īrei līdz 250Ls mēnesī. Ļoti gribētos centrā, taču izskatu arī citus variantus. Noteikti vajadzīga virtuve un visas ērtības, mēbelējums var būt daļējs.

Ja nu kādam ir zināms, kur šādu dzīvokli atrast, lūdzu, padodiet ziņu uz blandone@inbox.lv.
link1 comment|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | February 9th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]