Vajag, vajag, vajag - January 25th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 25th, 2007

Telefons/telefons [Jan. 25th, 2007|10:35 am]

vajag

[electical]
Ir nu atstiepis kājas mans dārgais telefons Samsung c100 [ nedraudzējas ar zonu] Varbūt kādām ir šrots, ko varētu izmantot rekonstrukcijai, tobiš no diviem/trijiem telefoniem salikt vienu :)
Vai arī Vajag vienalga kādu pietiekami modernu telefonu, labā stāvoklī [ daudziem mētājas mājās lieki telefoni].

p.s. tagad lietotais Nokia 6110 nu nav labākais risinājums [ bet vismaz var sazvanīt ]:D
link14 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 25th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]