Vajag, vajag, vajag - January 17th, 2007 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 17th, 2007

[Jan. 17th, 2007|01:42 pm]

vajag

[affair]
[saundtreks |Patrick Wolf - Accident & Emergency]

vajag, lai kāds man uzdāvina dzīvokli Rīgā. nu labi - varu arī īrēt. vēlams, līdz kādiem 150 Ls mēnesī. anyone?
link11 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | January 17th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]