Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kasetes Jun. 1st, 2023|08:24 pm

laielais
Dabūju kasešu atskaņotāju. Kur var izdevīgi iepirkt alternatīvās mūzikas kasetes? Varbūt kāds pārdod kaut ko no savas kolekcijas?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: