Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 21st, 2021|09:24 pm

usne
tam ir kāds viltojums? jo, manuprāt jebkur var nopirkt Toblerone. vai arī es kaut ko nezinu ?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: