Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 5th, 2018|02:35 pm

kants
mārīte, dzirnavu un skolas stūris, pagalmā pa diagonāli pāri krustojumam no ebr. biedr.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: