Vajag, vajag, vajag - Grāmatas [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Grāmatas [Jun. 21st, 2007|01:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[buzene]
Mana draudzene meklē un vēlas iegādāties enciklopēdijas "Latvijas māksla un arhitektūra biogrāfijās" vismaz kādu no 4 daļām (ideāli, protams, būtu visas 4 daļas)!
linkpiedāvāt variantu