Vajag, vajag, vajag - skolotājs [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

skolotājs [Jun. 27th, 2012|09:33 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

vajag

[starsailor]
Nepieciešams latviešu valodas un literatūras skolotājs uz pilnu slodzi. Stundas gan pamatizglītības, gan pamatizglītības mazākumtautību programmās. Obligātas teicamas krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī.
Vairāk informācijas pa e-pastu info@rims.edu.lv vai zvanīt darba laikā (8-17) 67263075.
linkpiedāvāt variantu