Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 21st, 2012|04:03 pm

dooora
jū, šis izklausās aizdomīgi labi.
Tu man jau vakarvakarā rakstīju uz ē, ja?
būsim sakaros!
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: