Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 20th, 2011|12:03 am
kashadura
Oj! labi uzspiedi uz sirdsapziņu. jau sarunājām. Un pa to starpu arī paguvu noskaidrot, ka viss ir.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: