Vajag, vajag, vajag - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 19th, 2011|02:33 pm
kashadura
It is not the way it works, bet pieņemsim, ka tu esi reformētais new wave Kants, kurš grāmatiņu paņem līksmi dziedādams. Hehe...
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: