Fri, Apr. 22nd, 2005, 11:13 pm
[info]honeybee: mesiānisms & briedums

manuprāt, ļoti interesanta diskusija par agresīvajiem, mesiāniskajiem dzejniekiem un dzejniekiem, kas vairs nav mesiāniski, un tamlīdzīgām problēmām.

(es gan ļoti gribētu, lai jūs pirmām kārtām lasītu šo diskusiju kā allaž atkārtojošamies situācijas šķērsgriezumu. tas, ka tajā iesaistītās personas atgādina reālus literātus, ir nejaušība ;))