paldies


cibiņam Paldies!

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Neatceros, kā pie manis nonāca links, bet Paldies cilvēkam, kurš deva iespēju noskatīties Adam's Apples (2005)
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry