Smēķētājiem draudzīgās vietas - [entries|archive|friends|userinfo]
Smēķētājiem draudzīgās vietas

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 21st, 2011|12:07 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

nikotins

[sakaarnis]
Vai ir kāda zināšana vai ideja, kur Latvijā var iegādāties mentola Marlboro?
LinkLeave a comment