Sep. 18th, 2020 @ 04:10 pm (no subject)
Antipātijas, kas modernā sabiedrībā nav pieļaujamas.
About this Entry
[info]snauts: