Sep. 15th, 2020 @ 12:47 pm (no subject)
jūsu urlīgums man ir līdz kaklam. covid lieliski parāda kas ir kas.
About this Entry
[info]lilja_brik: