Jul. 11th, 2018 @ 02:43 am (no subject)
žubīti par prezidenti, viņai ir vēl cienījamāks amats - strādā sūdu kantorī
About this Entry
[info]psihs: