Apr. 21st, 2017 @ 01:49 pm (no subject)
Ja tev ar kādu sakrīt pārliecība, tad viņš tikpat labi var nopirsties - un tāpat tu tajā saklausīsi dziļu jēgu un pārpasaulīgu gudrību, un vīzdegunīgi centīsies zoboties par tiem, kas to sauks tikai par pirdienu.
About this Entry
[info]kjiimikjis: