muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Galvā Aizas (1999) demo [Oct. 8th, 2010|02:33 am]
jd
[Tags|, , , , , , , , ]
[music |Galvā Aizas - Lidojums]

Grupa no Jumpravas, Ogres rajona. Iespējams, šis ir viņu vienīgais ieraksts, izklausās, ka ierakstīts viņu vai draugu mēģinājuma telpā. Izplatījies dažos (?) eksemplāros. Nav domājams, ka grupa spēlējusi vairāk par dažām reizēm, Rīgā - varbūt vienu-divas.
Grupas līderis Māris pārceļas uz Rīgu un darbojas kā profesionāls mūziķis, zināmās, bet neievērojamās pop-rok-jazz grupiņās.
Dziesma 'Lidojums' iekļauta izlasē "Odekolons 1998/99" (HUBB), pārējās dziesmas nav publicētas.
G.V. liels fans kādreiz bija Bindemanis, Dambis joprojām ir.
Vienīgais (?) demo ierakstīts 1999.gada 10.aprīlī.

Sastāvs:
  • Māris................balss (1;2), ģitāra
  • Kristīne.............balss (3;4;5;6)
  • Hemis...............bass
  • Arkādijs...........bungas
  • Aldis Lielais.....elektriskais orgāns
  • link10 comments|post comment

    navigation
    [ viewing | most recent entries ]