muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Les Discrets - Ariettes Oubliées... (2012) [Feb. 25th, 2012|03:39 pm]

nefolk
[Tags|, , , , ]Kārtējais elfu blekmetāls no Francijas, tanī pat plauktā, kur Alcest, mierīgi liekams, in fact Les Discrets radītājs gan spēlējis ar Neigi vēl vienā post black metal ansamblī (Amesoeurs), gan zīmējis mākslu visiem iepriekšminēto un vairāku citu (Agalloch, Neun Welten u.c.) projektu izdevumiem. Last.fm

06. Au Creux de l'Hiver

118 MB, CBR 320

link11 comments|post comment

Alcest - Les voyages de l'âme (2012) [Jan. 18th, 2012|12:40 pm]

nefolk
[Tags|, , , , ]
No 2012. šis pagaidām man visuzbudinošākais. Zinātājiem un tiem, kurus uzrunā tie tagi

113 MB, VBR 0
link2 comments|post comment

De Silence et d’Ombre - 3: The Fall (2010) [Dec. 9th, 2011|04:16 am]

nefolk
[Tags|, , ]
[mood |320]
[music |CBR]
Visiem tāda neordinārā, kosmiskā, ambient-, post-, atmosfēriskā u.tml.

black metal cienīpatērētājiem:

ŠIS IR LIELISKS

2010 - III - The Fall

4: nihilia
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]