muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

The Cybermancer Diaries: December_2k21 [Apr. 19th, 2022|05:10 pm]

nefolk
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]

Arī šajās viltus (kristīgajās) Lieldienās NEVIS krāsoju olas, bet taisīju miksteipus (mana tradīcija), un sanāca pat veseli divi. Šis, pirmais, ir nodeva pērnā 12 mēnešu cikla pēdējā mēneša 12 labākajiem ciparpretņa labumiem nefolka audiotēkā un sanāca precīzi 44:44 garš, gan jau tāpēc, ka torīt Taurupē satiku NERTEN deģi Treibergu. Kas zinās tā etīžu dueta mitoloģiju, atsauci sapratīs. 100--120 BPM bez pauzēm. Klik uz bildes (MANIAC LOVER ep ārtvorks):


>A:
MANIAC LOVER Sands of War
EG19 Black Ice
KNOIS Haver
DAWNRAZER Oedo Mission
SKINNY CUNT Space Poliz
SiLANCE Not Found

>B:
EXTRA TERRA & ROGUE VHS Arrakis
NEONTENIC 6,000 Levels
MACREADY New Dawn
VECTRON Braindance
DAWNRAZER Fashion Lies
VECTOR SEVEN Red Sun
SHREDDER 1984 Undead Shredder

Total Time: 44:44
linkpost comment

[Jan. 5th, 2022|04:20 am]
ciparpretnis
[Tags|, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]