muzons [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Paavoharju - Yhä hämärää (2005) [Aug. 17th, 2010|03:38 pm]

nefolk
[Tags|, , , , ]


Nenormāli skaists psihodēliskais folks tāds kādam tam jābūt no skaistākajām ezeru zemes vietām. Mani parasti atbaida visi tie svešādi burtu savienojumi paa, puu, oll, huu un tml. somu nosaukumos, pat ja apzīmē kaut ko cēlu, bet šeit mūzika aizmēž visus aizspriedumus. (Es nezinu, ko nozīmē Paavoharju, bet izklausās pēc pāva spalvām, mūzika arī.) Vēl viņiem mājaslapā ir tāds "Good to know" sarakstiņš, tip par viņiem, kas īstenībā man likās galīgi Bad to know, tātad tomēr aizspriedumi ir un ir lieki, ja, neejiet, vai aizmirstiet par to uzreiz vispār>> Paavoharju - Yhä hämärää (320 kbps, 74 MB)

Pagaršot: Syvyys ("Dziļums")
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]